Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Supi & Supi Oy
Kotipaikka: Jyväskylä, Suomi
Osoite: Kansakoulukatu 7 C 35, 40100 Jyväskylä
Y-tunnus: 2823678-7

2. Tietosuojasta vastaava henkilö

Nimi: Ida Supi
Yhteystiedot: Kansakoulukatu 7 C 35, 40100 Jyväskylä, ida(a)supisupi.fi

3. Rekisterin nimi

Supi & Supi Oy asiakasrekisteri

4. Oikeusperusta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain (523/1999) 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Henkilö on rekisteröitynyt Supi & Supin asiakkaaksi, tilannut Supi & Supin uutiskirjeen, ostanut Supi & Supin tuotteita tai osallistunut Supi & Supin järjestämään tilaisuuteen tai kilpailuun.

Rekisterin käyttötarkoitus on Supi & Supin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Supi & Supin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja kohdennettuun markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Supi & Supin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Mikäli et halua saada viestintää tai markkinointia palvelun kautta, olethan yhteydessä palveluntarjoajan sähköpostiin osoitteessa info(a)supisupi.fi.

Supi & Supi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Supi & Supin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Yrityksen nimi
 • Arvo tai ammatti
 • Tiedot markkinointikiellosta
 • Digitaalisten sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen tilaaminen, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, kuten selain ja selainversio, IP-osoite sekä evästeisiin liittyvät tiedot
 • Markkinointia ja myyntiä edistävät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
 • Verkkokäyttäytymistä Supi & Supin sivustolla koskevat tiedot, kuten linkkien klikkaukset, lomakkeiden täytöt ja selatut internet-sivut
 • Asiakaspalautetiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot koostetaan henkilöltä itseltään, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Supi & Supi Oy ei luovuta, myy tai vuokraa henkilötietoja ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, ja nämä voivat sijaita myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Lainsäädännön vaatiessa
 • Palveluntarjoajalle Palvelun teknistä toteuttamista ja kehittämistä varten
 • Kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, rekisteröidyn ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

8. Tietojen säilyttäminen

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

9. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tietoihin sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa, korjata ja päivittää itseänsä koskevat tiedot. Jos rekisteröity ei halua omia tietojaan Supi & Supi Oy:n asiakasrekisteriin, hän voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus siirtää itseänsä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen, eli saada omat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Yllä mainitut pyynnöt voi osoittaa Supi & Supi Oy:n tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle.

Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin kautta.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close